خرید پستی 

برای پشتیبانی با تیم سایت میتوانید از راه ارتباطی زیر استفاده کنید ( بهترین گزینه ارتباط از بخش تلگرام ) .

ایمیل و تلگرام سایت :     info_Animedl    –     info.animedlz@gmail.com@

 

 


 

سفارش کمتر از 600 هزار تومان برای سفارشات فیزیکی ( DVD ) قابل ثبت نیست .

 

    CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb