بایگانی‌های نوستالژی - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Crazy Legs Crane

  • 16 / 16
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.3
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Pink Panther and Sons

  • 13 / 13
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 5.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Pink Panther

  • 60 / 60
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Syndication
 • 6.8
 • انیمیشن | پسرانه | پلیسی | جنایی | خانوادگی | درام | علمی تخیلی |

 • The Maxx

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • MTV
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | ترسناک | درام | راز آلود | علمی تخیلی | فانتزی |

 • Animal Crackers

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Teletoon
 • 7.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Adventures of Lone Ranger

  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • CBS
 • 7.3
 • اکشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | ماجراجویانه | نوستالژی | وسترن |

 • The Peter Potamus Show

  • 24 / 24
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • .
 • 6.1
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Great Grape Ape Show

  • 16 / 16
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.9
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Tennessee Tuxedo and His Tales

  • 70 / 70
  • ترافیک نیم بها
 • چهار فصل کامل ( پایان یافته )
 • CBS
 • 7.7
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Klondike Kat

  • 26 / 26
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • CBS
 • 6.1
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | نوستالژی |

 • Magilla Gorilla

  • 31 / 31
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • .
 • 6.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | نوستالژی |

 • Captain Caveman and the Teen Angels

  • 40 / 40
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.4
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | معمایی | نوستالژی |

 • Once Upon a Time… The Explorers

  • 26 / 26
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • France 3
 • 7.6
 • انیمیشن | تاریخی | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه | مستند | نوستالژی |

 • Legend of the Dragon

  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • CBBC
 • 6.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی | معمایی |

 • Poirot and Marple

  • 39 / 39
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • NHK
 • 7.4
 • انیمیشن | پلیسی | جنایی | خانوادگی | راز آلود | ماجراجویانه | معمایی |

 • Jungle Book Shounen Mowgli

  • 52 / 52
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • TQS
 • 7.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Cinderella Monogatari

  • 26 / 26
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • NHK
 • 7.5
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | عاشقانه | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • دانلود سریال Lucy of the Southern Rainbow
 • Lucy of the Southern Rainbow

  • 50 / 50
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Katri Girl of the Meadows

  • 49 / 49
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Adventures of Peter Pan

  • 41 / 41
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.7
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Les Miserables Shoujo Cosette

  • 52 / 52
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.8
 • انیمیشن | تاریخی | خانوادگی | درام | نوستالژی |

 • Swiss Family Robinson

  • 50 / 50
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Anne of Green Gables

  • 50 / 50
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.7
 • انیمیشن | خانوادگی | درام | عاشقانه | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Fables of the Green Forest

  • 52 / 52
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Duck Dodgers

 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Cartoon Network
 • 7.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Dexter’s Laboratory

  • ترافیک نیم بها
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Cartoon Network
 • 7.9
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Rambo

  • 65 / 65
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • SYFY
 • 6.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | خانوادگی | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Disneys Adventures of the Gummi Bears

  • درخواستی کاربران
 • شش فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US) - NBC - Syndication
 • 7.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Double Dragon

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • SYFY
 • 6.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی | نوستالژی |

 • Action Man

  • 26 / 26
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Syndication
 • 6.0
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | پلیسی | ماجراجویانه | نوستالژی | هیجان انگیز |

 • Gargoyles

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 8.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | پلیسی | تاریخی | فانتزی | کمدی |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb