انیمیشن های برنده اسکـاری از سال ۲۰۰۱ به بعد … 


 

 

::….  برای خرید این مجموعه همراه با بهترین کیفیت ” ۱۰۸۰p x264 BluRay ” همراه با  کاور و لیبل مخصوص انیمیشن ها کلیک کنید  ….::

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Shrek 1 در سال ۲۰۰۱ :


برنده یک جایزه اسکار ، ۳۸ جایزه دیگر و ۶۰ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Spirited Away در سال ۲۰۰۲ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۵۶ جایزه دیگر و ۲۷ نامزدی – رتبه ۲۷ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Finding Nemo در سال ۲۰۰۳ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۴۸ جایزه دیگر و ۶۱ نامزدی – رتبه ۱۶۹ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن The Incredibles 1 در سال ۲۰۰۴ :

 

برنده دو جایزه اسکار ، برنده ۶۵ جایزه دیگر و ۵۶ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن The Curse of the Were-Rabbit در سال ۲۰۰۵ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۳۹ جایزه دیگر و ۲۵ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Happy Feet در سال ۲۰۰۶ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۱۹ جایزه دیگر و ۲۴ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Ratatouille در سال ۲۰۰۷ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۶۵ جایزه دیگر و ۴۲ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن WALL·E در سال ۲۰۰۸ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۸۹ جایزه دیگر و ۹۰ نامزدی – رتبه ۶۴ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن UP در سال ۲۰۰۹ :

 

برنده دو جایزه اسکار ، ۷۷جایزه دیگر و ۸۱ نامزدی – رتبه ۱۱۵ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Toy Story 3 در سال ۲۰۱۰ :

 

برنده دو جایزه اسکار ، ۵۹ جایزه دیگر و ۹۳ نامزدی  – رتبه ۱۰۳ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Rango در سال ۲۰۱۱ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۴۵ جایزه دیگر و ۲۴ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Brave در سال ۲۰۱۲ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۱۸ جایزه دیگر و ۴۸ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Frozen در سال ۲۰۱۳ :

 

برنده دو جایزه اسکار ، ۷۷ جایزه دیگر و ۵۷ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Big Hero 6 در سال ۲۰۱۴ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۱۶ جایزه دیگر و ۵۸ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Inside Out در سال ۲۰۱۵ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۹۶ جایزه دیگر و ۱۱۳ نامزدی – رتبه ۱۵۱ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Zootopia در سال ۲۰۱۶ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۹۶ جایزه دیگر و ۱۱۳ نامزدی .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Coco در سال ۲۰۱۷ :

 

برنده دو جایزه اسکار ، ۱۰۴ جایزه دیگر و ۳۵ نامزدی – رتبه ۷۲ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

برنده اسکاری انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse در سال ۲۰۱۸ :

 

برنده یک جایزه اسکار ، ۶۲ جایزه دیگر و ۴۶ نامزدی – رتبه ۵۶ در فیلم های برتر دنیــا .

 

 


 

 

 

::….  برای خرید این مجموعه همراه با بهترین کیفیت ” ۱۰۸۰p x264 BluRay ” همراه با  کاور و لیبل مخصوص انیمیشن ها کلیک کنید  ….::

 

 


 

CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb