بایگانی‌های کودکانه - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Monsters at Work

  • 08 / 05
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت پنجم
 • Disney+
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Transformers: Cybertron

  • 52 / 52
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • TV Aichi
 • 6.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Megamind Rules

  • 08 / 08
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Peacock
 • 5.5
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | کودکانه |

 • Crazy Legs Crane

  • 16 / 16
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.3
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Pink Panther and Sons

  • 13 / 13
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 5.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Pink Panther

  • 60 / 60
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Syndication
 • 6.8
 • انیمیشن | پسرانه | پلیسی | جنایی | خانوادگی | درام | علمی تخیلی |

 • Teen Titans Go!

  • 22 / 22
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هشتم قسمت بیست و دوم ( پایان فصل هشتم )
 • Cartoon Network
 • 5.3
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Dragons: The Nine Realms

  • 07 / 07
  • ترافیک نیم بها
 • فصل هفتم قسمت هفتم ( پایان فصل هفتم )
 • Peacock , Hulu
 • 5.1
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • I Am Groot

  • 05 / 05
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت پنجم ( پایان فصل دوم )
 • Disney+
 • 6.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | علمی تخیلی | فانتزی |

 • The Croods Family Tree

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هفتم قسمت ششم ( پایان فصل هفتم )
 • Hulu
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Marvel Super Hero Adventures

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • چهار فصل کامل ( پایان یافته )
 • Disney Junior
 • 5.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Mr. Bean: The Animated Series

  • 26 / 26
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل پنجم قسمت بیست و ششم ( پایان سریال )
 • CITV
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه |

 • Sonic Prime

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.8
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Johnny Test

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( تمدید شده )
 • Netflix
 • 6.3
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | کودکانه |

 • Loonatics Unleashed

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • The WB
 • 5.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی |

 • دانلود انیمه Flanders no Inu

  • 52 / 52
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 8.1
 • انیمه | پسرانه | تاریخی | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Pinecone & Pony

  • 08 / 08
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Apple TV+
 • 6.5
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • We Bare Bears

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • چهار فصل کامل ( پایان یافته )
 • Cartoon Network
 • 7.9
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Stillwater

  • 20 / 20
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت بیستم ( پایان فصل سوم )
 • Apple TV+
 • 8.4
 • انیمیشن | کودکانه |

 • Animal Crackers

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Teletoon
 • 7.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Harriet the Spy

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • Apple TV+
 • 6.9
 • انیمیشن | خانوادگی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Free Willy

  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 4.9
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Sharkdog

  • 07 / 07
  • درخواستی کاربران
 • فصل سوم قسمت هفتم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 6.1
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Marvels Moon Girl and Devil Dinosaur

  • 16 / 16
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت شانزدهم ( پایان فصل اول )
 • Disney Channel
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فضایی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Rugrats 2021

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل دوم )
 • Paramount+
 • 4.3
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • The Boss Baby: Back in the Crib

  • 16 / 16
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت شانزدهم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.1
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Abominable and the Invisible City

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • Peacock
 • 7.5
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • DC Super Hero Girls

  • 25 / 25
 • فصل دوم قسمت بیست و پنجم ( پایان فصل دوم )
 • Cartoon Network
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Transformers: Earthspark

  • 18 / 18
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هجدهم ( پایان فصل اول )
 • Paramount+
 • 8.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | علمی تخیلی | کودکانه |

 • Looney Tunes Cartoons

  • 32 / 32
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل پنجم قسمت سی و دوم ( پایان فصل پنجم )
 • HBO Max
 • 8.1
 • انیمیشن | پسرانه | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • The Owl House

  • 03 / 03
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • Javadfullsystem
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت سوم ( پایان فصل سوم )
 • Disney Channel
 • 8.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Big City Greens

  • 36 / 35
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت سی و پنجم
 • Disney Channel
 • 7.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Star Trek: Prodigy

  • 20 / 20
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیستم ( پایان فصل اول )
 • Paramount+
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb