انیمیشن های سینمایی 

 

 مجموعه انیمیشن های ۱۰۱Dalmatians :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Aladdin :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های All Dogs Go To Heaven :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Asterix :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

   قسمت چهارم :                                  قسمت پنجم :                               قسمت ششم : 

 

   

 

   قسمت هفتم :                                  قسمت هشتم :                               قسمت نهم : 

 

   

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Beauty and the Beast :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 

 مجموعه انیمیشن های Bigfoot :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Brother Bear :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Cars :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 

 مجموعه انیمیشن های Cinderella :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Cloudy with a Chance of Meatballs :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :             

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Despicable Me :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Frozen :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :             

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Happy Feet :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :             

 

 

 


 

مجموعه انیمیشن های Hoodwinked :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Hotel Transylvania :

 

قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

   قسمت چهارم :                              

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های How to Train Your Dragon :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Ice Age :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

  قسمت چهارم :                                قسمت پنجم :                               قسمت ششم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Incredibles :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

مجموعه انیمیشن های Kung Fu Panda :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Lady and the Tramp :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های  Lilo & Stitch :

 

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Madagascar :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Minions :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Monsters :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Mulan :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Nemo :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های New Groove :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Open Season :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های Peter Pan :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Planes :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Pocahontas :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Resident Evil :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Rio :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Shaun The Sheep :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Shrek :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

قسمت چهارم :                     

 

      

 


 

 مجموعه انیمیشن های Sing :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

مجموعه انیمیشن های Surf’s Up :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Tarzan :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Angry Birds :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Boss Baby :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Croods :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


مجموعه انیمیشن های The Emperor’s New Groove :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Hunchback of Notre Dame :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Jungle Book :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Lion King :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 


 

 مجموعه انیمیشن های The Secret Life of Pets :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Toy Story :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :                               قسمت سوم : 

 

   

 

قسمت چهارم :                     

 

      

 


 

مجموعه انیمیشن های Trolls :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 

 


 

 مجموعه انیمیشن های Wreck-It Ralph :

 

   قسمت اول :                                  قسمت دوم :          

 

 

 

CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb