بایگانی‌های علمی تخیلی - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Shadowverse

  • 12 / 06
  • ترافیک نیم بها
 • فصل چهارم قسمت ششم
 • TV Tokyo
 • 6.6
 • اکشن | انیمه | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • دانلود انیمه Kaijuu 8-gou

  • 12 / 06
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم
 • TV Tokyo
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | درام | علمی تخیلی | ماجراجویانه |

 • The Irregular at Magic High School

  • 12 / 07
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت هفتم
 • Tokyo MX
 • 7.1
 • اکشن | انیمه | درام | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • X-Men 97

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Disney+
 • 8.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | درام | راز آلود | علمی تخیلی | فانتزی |

 • Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

  • 24 / 18
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هجدهم
 • Tokyo MX
 • 8.4
 • اکشن | انیمه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Ninja Kamui

  • 13 / 13
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سیزدهم ( پایان فصل اول )
 • Adult Swim
 • 8.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | علمی تخیلی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • Star Wars: Tales of the Empire

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان سریال )
 • Disney+
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | درام | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | ماجراجویانه |

 • Star Wars: The Bad Batch

  • 15 / 15
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت پانزدهم ( پایان سریال )
 • Disney+
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Shaman King

  • 13 / 13
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل دوم )
 • TV Tokyo
 • 7.2
 • اکشن | انیمه | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Invincible

  • 08 / 08
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Amazon Prime Video
 • 8.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | درام | علمی تخیلی | فانتزی |

 • دانلود انیمه Metallic Rouge

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Fuji TV
 • 6.3
 • اکشن | انیمه | درام | علمی تخیلی |

 • دانلود انیمه Synduality

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل دوم )
 • TV Tokyo
 • 5.9
 • اکشن | انیمه | پسرانه | راز آلود | علمی تخیلی | هیجان انگیز |

 • Blue Exorcist

  • 12 / 12
 • فصل سوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل سوم )
 • TBS (JP) - Tokyo MX
 • 7.4
 • انیمه | ترسناک | درام | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Ark The Animated Series

  • ؟ / 06
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان نیم فصل اول )
 • Paramount+
 • 7.0
 • اکشن | انیمیشن | درام | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | هیجان انگیز |

 • Transformers: Cybertron

  • 52 / 52
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • TV Aichi
 • 6.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Megamind Rules

  • 08 / 08
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Peacock
 • 5.5
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | کودکانه |

 • The Daily Life of the Immortal King

  • 12 / 12
  • SUB
 • فصل چهارم قسمت دوازدهم ( پایان فصل چهارم )
 • CCTV
 • 7.4
 • اکشن | انیمه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • دانلود انیمه Reideen the Superior

  • 38 / 38
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • TV Tokyo
 • 6.2
 • اکشن | انیمه | پسرانه | علمی تخیلی | فضایی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Clone High

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • MAX
 • 6.3
 • انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Masters of the Universe Revolution

  • 05 / 05
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت پنجم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Haileys On It

  • 56 / 37
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سی و هفتم
 • Disney+
 • 7.1
 • انیمیشن | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • What If…?

  • 09 / 09
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت نهم ( پایان فصل دوم )
 • Disney+
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | جنگی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • دانلود انیمه Tokyo Revengers

  • 13 / 13
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل سوم )
 • MBS
 • 7.9
 • اکشن | انیمه | پسرانه | عاشقانه | علمی تخیلی | ماجراجویانه | معمایی |

 • دانلود انیمه Zom 100

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • MBS
 • 8.6
 • اکشن | انیمه | پسرانه | ترسناک | علمی تخیلی | ماوراء طبیعی |

 • Jujutsu Kaisen

  • 23 / 23
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت بیست و سوم ( پایان فصل دوم )
 • MBS
 • 8.5
 • اکشن | انیمه | پسرانه | ترسناک | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Goblin Slayer

  • 12 / 12
 • فصل دوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل دوم )
 • AT-X
 • 7.5
 • اکشن | انیمه | ترسناک | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | هیجان انگیز |

 • The Rising of The Shield Hero

  • 12 / 12
 • فصل سوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل سوم )
 • AT-X
 • 8.2
 • اکشن | انیمه | درام | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • The Ancient Magus’ Bride

  • 24 / 24
 • فصل دوم قسمت بیست و چهارم ( پایان فصل دوم )
 • Tokyo MX
 • 7.8
 • انیمه | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی |

 • دانلود انیمه Bullbuster

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • AT-X
 • 6.2
 • انیمه | پسرانه | علمی تخیلی | هیجان انگیز |

 • Dr. Stone

  • 22 / 22
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت بیست و دوم ( پایان فصل سوم )
 • Tokyo MX
 • 8.2
 • اکشن | انیمه | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Rick and Morty

  • 10 / 10
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هفتم قسمت دهم ( پایان فصل هفتم )
 • Adult Swim
 • 9.2
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb