بایگانی‌های انیمیشن - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Star Wars: The Bad Batch

  • 16 / 14
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت چهاردهم
 • Disney+
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • The Simpsons

  • ؟ / 17
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سی و چهارم قسمت هفدهم
 • FOX
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی |

 • دانلود سریال The Great North
 • The Great North

  • ؟ / 16
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت شانزدهم
 • FOX
 • 6.5
 • انیمیشن | کمدی | ماجراجویانه |

 • Bob’s Burgers

  • 22 / 17
  • SUB
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • Kiarash
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سیزدهم قسمت هفدهم
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Agent Elvis

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | کمدی | ماجراجویانه | معمایی |

 • Big City Greens

  • 36 / 35
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت سی و پنجم
 • Disney Channel
 • 7.2
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Family Guy

  • ؟ / 15
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیست و یکم قسمت پانزدهم
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • سریال South Park
 • South Park

  • 05 / 04
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیست و ششم قسمت چهارم
 • Comedy Central
 • 8.7
 • انیمیشن | کمدی |

 • Marvels Moon Girl and Devil Dinosaur

  • 11 / 11
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت یازدهم ( پایان فصل اول )
 • Disney Channel
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فضایی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Masameer County

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت ششم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 8.1
 • انیمیشن | درام | کمدی | ماجراجویانه |

 • Oddballs

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 6.5
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Daniel Spellbound

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.0
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • The Legend of Vox Machina

  • 12 / 12
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل دوم )
 • Amazon Prime Video
 • 8.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • سریال Velma

  • 10 / 10
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • HBO Max
 • 1.4
 • اکشن | انیمیشن | جنایی | راز آلود | کمدی | ماجراجویانه | معمایی |

 • My Dad the Bounty Hunter

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • The Owl House

  • 03 / 02
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • Javadfullsystem
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت دوم
 • Disney Channel
 • 8.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Kung Fu Panda: The Dragon Knight

  • 12 / 12
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دوازدهم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 5.9
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Chicago Party Aunt

  • 08 / 08
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 5.3
 • انیمیشن | کمدی | ماجراجویانه |

 • Star Trek: Prodigy

  • 20 / 20
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیستم ( پایان فصل اول )
 • Paramount+
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • سریال American Dad
 • American Dad

  • 22 / 22
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل نوزدهم قسمت بیست و دوم ( پایان فصل نوزدهم )
 • FOX
 • 7.3
 • انیمیشن | فضایی | کمدی |

 • Sonic Prime

  • 24 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان نیم فصل اول )
 • Netflix
 • 7.8
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Paradise PD

  • 10 / 10
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • بهنام احمدی
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت دهم ( پایان فصل چهارم )
 • Netflix
 • 6.9
 • انیمیشن | پسرانه | پلیسی | کمدی |

 • Dragon Age Absolution

  • 06 / 06
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 6.6
 • اکشن | انیمیشن | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Rick and Morty

  • 10 / 10
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل ششم قسمت دهم ( پایان فصل ششم )
 • Adult Swim
 • 9.2
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • Housebroken

  • ؟ / 02
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت دوم
 • FOX
 • 5.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • The Peter Potamus Show

  • 24 / 24
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • .
 • 6.1
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Love Monster

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • CBeebies , BBC
 • 6.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • The Croods Family Tree

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل پنجم قسمت ششم ( پایان فصل پنجم )
 • Hulu
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Bee and PuppyCat

  • 16 / 16
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت شانزدهم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 8.7
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Bugs Bunny Builders

  • 18 / 18
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هیجدهم ( پایان فصل اول )
 • Cartoon Network
 • 8.4
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Central Park

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل سوم )
 • Apple TV+
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | موزیک |

 • The Cuphead Show!

  • 11 / 11
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت یازدهم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | موزیک |

 • Dragons: The Nine Realms

  • 06 / 06
  • ترافیک نیم بها
 • فصل چهارم قسمت ششم ( پایان فصل چهارم )
 • Peacock , Hulu
 • 5.1
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb