بایگانی‌های انیمیشن - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Ninja Kamui

  • 12 / 04
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت چهارم
 • Adult Swim
 • 8.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | علمی تخیلی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • Megamind Rules

  • 08 / 08
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Peacock
 • 5.5
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | کودکانه |

 • Star Wars: The Bad Batch

  • 15 / 04
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت چهارم
 • Disney+
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Krapopolis

  • 15 / 14
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت چهاردهم
 • FOX
 • 6.2
 • انیمیشن | کمدی |

 • دانلود سریال The Great North
 • The Great North

  • ؟ / 03
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت سوم
 • FOX
 • 6.8
 • انیمیشن | کمدی | ماجراجویانه |

 • The Simpsons

  • ؟ / 12
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سی و پنجم قسمت دوازدهم
 • FOX
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی |

 • Grimsburg

  • 08 / 03
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سوم
 • FOX
 • 5.5
 • انیمیشن | جنایی | کمدی | معمایی | هیجان انگیز |

 • Clone High

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • MAX
 • 6.3
 • انیمیشن | پسرانه | درام | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Hazbin Hotel

  • 08 / 08
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Moonzzz
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Prime Video
 • 7.7
 • انیمیشن | ترسناک | جنایی | درام | کمدی | ماجراجویانه |

 • Masters of the Universe Revolution

  • 05 / 05
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت پنجم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 0.0
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Crazy Legs Crane

  • 16 / 16
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 6.3
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • Bob’s Burgers

  • 22 / 11
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Kiarash
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهاردهم قسمت یازدهم ( پایان نیم فصل اول )
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Haileys On It

  • 56 / 37
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سی و هفتم
 • Disney+
 • 7.1
 • انیمیشن | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • What If…?

  • 09 / 09
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت نهم ( پایان فصل دوم )
 • Disney+
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | جنگی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Archer

  • 11 / 11
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهاردهم قسمت یازدهم ( پایان سریال )
 • FXX
 • 8.6
 • اکشن | انیمیشن | کمدی | ماجراجویانه | هیجان انگیز |

 • سریال American Dad
 • American Dad

  • 22 / 22
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیستم قسمت بیست و دوم ( پایان فصل بیستم )
 • FOX
 • 7.3
 • انیمیشن | فضایی | کمدی |

 • Family Guy

  • ؟ / 09
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیست و دوم قسمت نهم ( پایان نیم فصل اول )
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Rick and Morty

  • 10 / 10
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هفتم قسمت دهم ( پایان فصل هفتم )
 • Adult Swim
 • 9.2
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | نسخه 10bit |

 • Carol & The End of The World

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان سریال )
 • Netflix
 • 6.8
 • انیمیشن | درام | علمی تخیلی | کمدی |

 • Hilda

  • 08 / 08
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Coco Cake
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت هشتم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | دوبله فارسی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Invincible

  • 08 / 04
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت چهارم ( پایان نیم فصل اول )
 • Amazon Prime Video
 • 8.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | درام | علمی تخیلی | فانتزی |

 • Scott Pilgrim Takes Off

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | عاشقانه | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Blue Eye Samurai

  • 08 / 08
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 8.9
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | تاریخی | درام | سامورایی | هیجان انگیز |

 • The Pink Panther and Sons

  • 13 / 13
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • ABC (US)
 • 5.5
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | نوستالژی |

 • The Pink Panther

  • 60 / 60
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Syndication
 • 6.8
 • انیمیشن | پسرانه | پلیسی | جنایی | خانوادگی | درام | علمی تخیلی |

 • Star Trek: Lower Decks

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت دهم ( پایان فصل چهارم )
 • CBS
 • 7.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی | ماجراجویانه |

 • The Maxx

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • MTV
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | ترسناک | درام | راز آلود | علمی تخیلی | فانتزی |

 • Pantheon

  • 08 / 08
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان سریال )
 • AMC+
 • 8.2
 • انیمیشن | درام | علمی تخیلی |

 • Adventure Time: Fionna and Cake

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Max
 • 9.1
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Teen Titans Go!

  • 22 / 22
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هشتم قسمت بیست و دوم ( پایان فصل هشتم )
 • Cartoon Network
 • 5.3
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Fright Krewe

  • 10 / 10
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Moonzzz
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Hulu
 • 7.9
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Castlevania Nocturne

  • 08 / 08
  • SUB
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 7.5
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | خون آشام | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Futurama

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هشتم قسمت دهم ( پایان فصل هشتم )
 • Comedy Central - FOX - Hulu
 • 8.5
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb