بایگانی‌های انیمیشن - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Fright Krewe

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Hulu
 • 7.9
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • The Simpsons

  • ؟ / 01
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سی و پنجم قسمت اول
 • FOX
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی |

 • Family Guy

  • ؟ / 01
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیست و دوم قسمت اول
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Bob’s Burgers

  • 22 / 01
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Kiarash
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهاردهم قسمت اول
 • FOX
 • 8.1
 • انیمیشن | کمدی |

 • Krapopolis

  • 04 / 03
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Moonzzz
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت سوم
 • FOX
 • 6.0
 • انیمیشن | کمدی |

 • سریال American Dad
 • American Dad

  • 22 / 13
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل بیستم قسمت سیزدهم
 • FOX
 • 7.3
 • انیمیشن | فضایی | کمدی |

 • Star Trek: Lower Decks

  • 10 / 05
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت پنجم
 • CBS
 • 7.0
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Archer

  • 08 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهاردهم قسمت ششم
 • FXX
 • 8.6
 • اکشن | انیمیشن | کمدی | ماجراجویانه | هیجان انگیز |

 • Castlevania Nocturne

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 9.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | ترسناک | خون آشام | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Haileys On It

  • 37 / 24
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیست و چهارم
 • Disney+
 • 7.4
 • انیمیشن | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Adventure Time: Fionna and Cake

  • 10 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم
 • Max
 • 9.1
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Futurama

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هشتم قسمت دهم ( پایان فصل هشتم )
 • Comedy Central - FOX - Hulu
 • 8.5
 • اکشن | انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Dragons: The Nine Realms

  • 07 / 07
  • ترافیک نیم بها
 • فصل هفتم قسمت هفتم ( پایان فصل هفتم )
 • Peacock , Hulu
 • 5.1
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | درام | فانتزی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Harley Quinn

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت دهم ( پایان فصل چهارم )
 • DC Universe - HBO Max
 • 8.5
 • انیمیشن | جنایی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | معمایی | هیجان انگیز |

 • Kung Fu Panda: The Dragon Knight

  • 19 / 19
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت نوزدهم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 5.9
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • I Am Groot

  • 05 / 05
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت پنجم ( پایان فصل دوم )
 • Disney+
 • 6.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | علمی تخیلی | فانتزی |

 • My Adventures with Superman

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Adult Swim
 • 7.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی |

 • Disenchantment

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت دهم ( پایان سریال )
 • Netflix
 • 7.2
 • انیمیشن | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Cannon Busters

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 6.7
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنگی | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • My Dad the Bounty Hunter

  • 09 / 09
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت نهم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Solar Opposites

  • 11 / 11
  • SUB
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل چهارم قسمت یازدهم ( پایان فصل چهارم )
 • Hulu
 • 8.0
 • انیمیشن | علمی تخیلی | فضایی | کمدی | ماجراجویانه |

 • Housebroken

  • 19 / 19
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت نوزدهم ( پایان فصل دوم )
 • FOX
 • 6.4
 • انیمیشن | کمدی |

 • Captain Fall

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 9.1
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | کمدی | ماجراجویانه |

 • The Croods Family Tree

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل هفتم قسمت ششم ( پایان فصل هفتم )
 • Hulu
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Marvel Super Hero Adventures

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • چهار فصل کامل ( پایان یافته )
 • Disney Junior
 • 5.8
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی |

 • Mr. Bean: The Animated Series

  • 26 / 26
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل پنجم قسمت بیست و ششم ( پایان سریال )
 • CITV
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه |

 • The Dragon Prince

  • 09 / 09
 • فصل پنجم قسمت نهم ( پایان فصل پنجم )
 • Netflix
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Sonic Prime

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هشتم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.8
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی |

 • Johnny Test

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( تمدید شده )
 • Netflix
 • 6.3
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | علمی تخیلی | کمدی | کودکانه |

 • Kizazi Moto Generation Fire

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Disney+
 • 7.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | ماوراء طبیعی |

 • Loonatics Unleashed

  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • The WB
 • 5.6
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | خانوادگی | علمی تخیلی | فانتزی |

 • Spider-Man: The New Animated Series

  • 12 / 12
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • MTV
 • 6.9
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | جنایی | درام | علمی تخیلی | ماجراجویانه |

 • Unicorn Warriors Eternal

  • 10 / 10
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • Cartoon Network Studios
 • 8.1
 • اکشن | انیمیشن | درام | فانتزی | ماجراجویانه |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb