بایگانی‌های موزیک - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Helluva Boss

  • 12 / 07
  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل دوم قسمت هفتم ( پایان نیم فصل اول )
 • YouTube
 • 8.2
 • اکشن | انیمیشن | ترسناک | جنایی | درام | فانتزی | کمدی |

 • دانلود انیمه Nana

  • 47 / 47
  • درخواستی کاربران
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Nippon TV
 • 8.5
 • انیمه | درام | عاشقانه | موزیک |

 • دانلود انیمه Paradox Live the Animation

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 7.4
 • انیمه | پسرانه | موزیک |

 • Scott Pilgrim Takes Off

  • 08 / 08
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت هشتم ( پایان فصل اول )
 • Netflix
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | عاشقانه | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • دانلود انیمه Ao no Orchestra

  • 24 / 24
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیست و چهارم ( پایان فصل اول )
 • Nippon Animation
 • 7.7
 • انیمه | پسرانه | درام | مدرسه ایی | موزیک |

 • دانلود انیمه Oshi no Ko

  • 11 / 11
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت یازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 9.0
 • انیمه | جنایی | درام | عاشقانه | فانتزی | ماوراء طبیعی | معمایی |

 • انیمه Technoroid Overmind

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • TV Tokyo
 • 5.7
 • انیمه | پسرانه | علمی تخیلی | موزیک |

 • دانلود انیمه Bocchi the Rock!

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 8.6
 • انیمه | کمدی | موزیک |

 • Central Park

  • 13 / 13
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل سوم )
 • Apple TV+
 • 6.8
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | موزیک |

 • The Cuphead Show!

  • 11 / 11
  • ترافیک نیم بها
 • فصل سوم قسمت یازدهم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 7.4
 • اکشن | انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | موزیک |

 • Zootopia Plus

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Disney+
 • 7.5
 • انیمیشن | جنایی | خانوادگی | عاشقانه | کمدی | ماجراجویانه | موزیک |

 • Phantom of the Idol

  • 10 / 10
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دهم ( پایان فصل اول )
 • TV Tokyo
 • 7.2
 • انیمه | کمدی | ماوراء طبیعی | موزیک |

 • Trolls: TrollsTopia

  • 07 / 07
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل هفتم قسمت هفتم ( پایان فصل هفتم )
 • Hulu
 • 7.0
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Eureka!

  • 06 / 06
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Disney Junior
 • 7.7
 • انیمیشن | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Healer Girl

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 6.5
 • انیمه | درام | فانتزی | کمدی | موزیک |

 • Gekidol

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • AT-X
 • 5.2
 • انیمه | درام | علمی تخیلی | موزیک |

 • دانلود انیمه Visual Prison

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 7.2
 • اکشن | انیمه | پسرانه | جنایی | خون آشام | ماوراء طبیعی | موزیک |

 • takt op.Destiny

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • TV Tokyo
 • 7.6
 • اکشن | انیمه | جنگی | درام | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Muteking the Dancing Hero

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • TV Osaka
 • 0.0
 • اکشن | انیمه | عاشقانه | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه |

 • The Ghost and Molly McGee

  • 20 / 20
  • ریلیز اختصاصی سایت
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت بیستم ( پایان فصل اول )
 • Disney Channel
 • 7.7
 • انیمیشن | ترسناک | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • Olaf Presents

  • 06 / 06
 • فصل اول قسمت ششم ( پایان فصل اول )
 • Disney+
 • 7.6
 • انیمیشن | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • I Heart Arlo

  • 19 / 19
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 7.6
 • انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | فانتزی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه |

 • دانلود انیمه Sakamichi no Apollon

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 8.3
 • انیمه | پسرانه | درام | عاشقانه | ماجراجویانه | مدرسه ایی | موزیک |

 • Those Snow White Notes

  • 12 / 12
  • ترافیک نیم بها
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • MBS
 • 8.3
 • انیمه | درام | موزیک |

 • Steven Universe

 • پنج فصل کامل ( پایان یافته )
 • Cartoon Network
 • 8.2
 • اکشن | انیمیشن | پسرانه | خانوادگی | درام | علمی تخیلی | فانتزی |

 • I★Chu: Halfway Through the Idol

  • 12 / 12
  • درخواستی کاربران
 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Tokyo MX
 • 7.3
 • انیمه | پسرانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Carole & Tuesday

  • درخواستی کاربران
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • Fuji TV
 • 7.9
 • انیمه | درام | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه | موزیک |

 • Animaniacs

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل اول قسمت سیزدهم ( پایان فصل اول )
 • Hulu
 • 7.9
 • انیمیشن | خانوادگی | کمدی | کودکانه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Kipo and the Age of Wonderbeasts

  • SUB
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • ابوالفضل رضایی
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • سه فصل کامل ( پایان یافته )
 • Netflix
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | فانتزی | ماجراجویانه | موزیک |

 • LISTENERS

 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • MBS
 • 7.3
 • انیمه | ماجراجویانه | موزیک |

 • Somali and the Forest Spirit

 • فصل اول قسمت دوازدهم ( پایان فصل اول )
 • Abema TV
 • 8.1
 • انیمه | فانتزی | کمدی | ماجراجویانه | موزیک |

 • Devils Line

 • یک فصل کامل ( پایان یافته )
 • AT-X
 • 6.9
 • اکشن | انیمه | پسرانه | ترسناک | خون آشام | درام | راز آلود |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb