بایگانی‌های دوبله فارسی - دانلود انیمه و انیمیشن | ANiME-DL.US | انیمه دی ال
 • Hilda

  • 08 / 08
  • SUB
  • ترجمه اختصاصی سایت
  • Coco Cake
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت هشتم ( پایان فصل سوم )
 • Netflix
 • 8.6
 • انیمیشن | خانوادگی | دوبله فارسی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • The Dragon Prince

  • 09 / 09
 • فصل پنجم قسمت نهم ( پایان فصل پنجم )
 • Netflix
 • 8.4
 • اکشن | انیمیشن | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | ماجراجویانه |

 • Gravity Falls

  • ریلیز اختصاصی سایت
 • دو فصل کامل ( پایان یافته )
 • Disney XD
 • 8.9
 • انیمیشن | خانوادگی | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | کمدی | کودکانه |

 • Final Space

  • 13 / 13
  • SUB
  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • کریم اسدی
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل سوم قسمت سیزدهم ( پایان فصل سوم )
 • Adult Swim
 • 8.3
 • انیمیشن | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | فضایی | کمدی | کودکانه |

 • The Hollow

  • ترجمه اختصـ ـاصی سایت
  • ابوالفضل رضایی
  • ریلیز اختصاصی سایت
 • فصل دوم قسمت دهم ( پایان فصل دوم )
 • Netflix
 • 7.2
 • انیمیشن | بازی | درام | دوبله فارسی | علمی تخیلی | فانتزی | کودکانه |

 • CopyRight © 2017 - ... Design By PonishWeb